Vandværket har 109 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 43.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Regnskab

 

 Her finder du vandværkets årsregnskaber