Vandværket har 109 forbrugere

Fra værket udpumpes årligt ca. 43.000 m3 vand til forbrugerne

Rent vand kommer fra hanen

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

 

 

I linket til venstre finder du vandværkets takstblad. I dette takstblad har du mulighed for at se hvad du skal betale for at blive tilsluttet Fjelde vandværk.